Generalforsamling den 7. februar 2023.

 

Sidste generalforsamling blev afholdt den 8. februar 2023, så det er lige et år siden, vi sad her sidst. Det har også været et år uden restriktioner, hvilket har været dejligt, bl.a. har vi igen kunne vise gæster rundt på værkstederne, og vi har arbejdet uden at skulle sikre, at der ikke var for mange ad gangen.

Året begyndte rigtig godt, vi fik solgt to huse. Det første, som der var skødeoverrækkelse på, var Gundtofts hjørne, som er blevet købt af Tree Tops A/S fra Vamdrup. Det var direktøren som gav det i julegave til sine investorer. Så sørme om vi ikke have besøg af en kendis, Jesper Buch, som tillige er Kolding dreng.

Senere i april var det så Mosbæks farveri, der var skødeoverrækkelse på, det blev solgt til familien Mosbæk/Trillingsgaard, hvor moderen har boet i ejendommen og stadig lever. Hun bor nu på plejehjem og har haft beboerne herude for at se hendes ejendom. Andre af familien har også været her, og det er altid dejligt at få besøg af vores husejere. Samtidig var farveriet også en ny ejendom, der blev sat ud til åbningen i april.

Minibyen har også været fint besøgt hen over sommeren, vi har registreret ca. 16.500 besøgende manuelt, og vi er her jo ikke hele tiden.

Efter flere år uden de store aktiviteter, kunne vi igen i år arrangere en sommerudflugt. Turen gik til Ærø og vi havde en rigtig god dag. Derud over har vi vores faste arrangement Skt. Hans aften, julefrokost og hvis vi kan finde på andet at fejre. Vores motto er jo HYGGE OG BYGGE.

Tiltag i løbet af året. Vi har fået et nyt regnskabsprogram, som her pr. 1. januar 2023 afløser det tidligere. I 2022 har det kørt sideløbende med det gamle program. Jeg vil ikke gå i dybden, men vil lige nævne, at man nu bl.a. kan melde sig ind via hjemmesiden, og det er der også nogen som bruger, ligesom medlemslister m.m. alt sammen findes i det samme program, så man ikke mere skal ind i forskellige programmer.

Så har vi også købt nye bærbare PC’er til borgmester, kasserer og byrådssekretæren. Vi havde nogle gamle stationære, som var svær at arbejde på, og vi må jo følge med teknisk ligesom vores programmer er blevet opgraderet. Pludselig ville vores printer heller ikke mere, så også der har vi fået en ny, så vi er også rigtig med på kontoret.

Vi prøver også at blive mere synlige, både for at blive kendt og få flere medlemmer. I 2022 var vi af City Kolding blevet inviteret til at deltage i Majmarked, som vi takkede ja til, men det blev ikke til det, som vi var blevet lovet. Samtidig var vejret heller ikke med os, så det var ikke den største succes.

I september deltog vi til Håndværkets dag i Christiansfeld, som er en tilbagevendende begivenhed, og vi for venter at deltage igen i 2023. Der er altid mange besøgende, og denne gang troede vi, at vi havde fået en ny aktiv, men det blev ikke denne gang. Men vi ses og bliver mere kendte.

 


Kolding Kommune prøvede som noget nyt i 2022 at holde Seniorfestival, og der deltog vi  på messen i Pulzion. Den var vældig godt besøgt og vi fik også 3 nye aktive medlemmer.

Geografisk Have har holdt tre markeder, hvor vi til alle tre var inviteret med, og hvor vi havde en stand. Vi blev set og mange lagde også deres tur ned gennem minibyen for at se mere. Der blev også solgt godt på plantemarkedet, men det var dårligere til høstmarkedet og julemarkedet.

Vi har tilbudt alle aktive minibyggere enten en bluse eller skjorte med logo, så vi kan synlige, både her i Minibyen eller hvis vi er ude af huset.

Vores kasserer Bent har i 2022 været på besøg rundt omkring ved forskellige minibyer i Danmark. I Maribo så han et nyt system til at lægge tage, så vandet kan løbe fra uden at de vil frostspringe om vinteren. Den har vi prøvet at tage i brug, og er i fuld gang med at producere nyt tag til Staldgården.

Fremtiden:

Der bliver muret flittigt på J. P. Jensens gård, lige hvornår den bliver færdig til at sætte ud, har jeg ingen dato på, men Steen og Gunner arbejder meget flittigt.

Så er der udskiftningen at taget på Staldgården, men det kan vores byggeudvalg svare mere på end mig.

Aksel Olsens hus, som vi i sin tid gav Geografisk Have i jubilæumsgave, og som står i Væksthuset, vil i løbet af året blive flyttet udenfor. De indledende øvelser er opstartet.

Vi arbejder også på at få et automatisk tælleapparat ved vores indgang, så alle besøgende registres.

Der arbejdes også på at afholde et åbent hus-arrangement i løbet af foråret, for at få flere medlemmer. Og er der nogen imellem, som også vil være aktive, vil det være rigtig godt, men alle er velkomne.

Ellers er det vedligeholdelse og evt. enkelte nybygninger der planlægges i 2023.

Vi har desværre en del langtids sygemeldte, vi sender jer en hilsen her fra generalforsamlingen og glæder os til I kommer tilbage.

Til slut vil jeg på byrådets vegne takke jer alle, uden jer ville der ikke være en Kolding Miniby.

Linda Lyhne

Miniborgmester.