Torsdag, den 4. maj havde Minibyen i besøg af Kolding borgmester, Knud Erik Langhoff. 

Knud Erik blev vist rundt på vores værksteder og fik fortalt om vores arbejde. 

Derefter var der kaffe og rundstykker med sammen med minibyggerne. Snakken gik livligt. 

Tak til Knud Erik Langhoff for et rigtig godt besøg.