Torsdag, den 25. januar 2024 kunne de aktive i minibyen på det nærmeste mærke suset af tidernes forskellige trænings- og jagerfly i mødelokalet, da TAJ – Tage Johannesen fortalte om sit begivenhedsrige og alsidige liv i flyvevåbnet.

Gennem mange år har Tage været en del af de piloter, der til alle tider har udgjort de eskadriller, der har passer på os alle.

Han har også været udsendt til Texas i USA – ikke kun i sin egen læretid, men har af flere omgange stået for træningen af dagens piloter.

Han har været leder af flyverskolen i Karup, hvor han også sluttede sin lange karriere i flyvevåbnet.

Tage fortalte levende med masser af fagter, så man nærmet kunne følge flyets bevægelser. han følger stadig med i livet og træningen af nuværende og kommende piloter, og i familien er der to svigersønner, der har fulgt samme bane som Tage, den ene flyver F-35 og den anden er testpilot på diverse helikoptere.

Det var en sjov og informativ formiddag. Stor tak til TAJ.