Arkitekt Ernst Petersens ur blev først opsat ved Søndergades sydende. I 1956 blev uret flyttet til nordenden af Nørregade ud mod Ndr. Ringvej. Der stod det indtil stormen i 1999 beskadigede uret. Det blev herefter opmagasineret hos kommunen.

I 2015 blev uret kørt op i Minibyens værksted, hvor en stor del af restaureringsarbejdet blev udført af minibyens egne folk.

Jubilæumsfonden af 12.8,1973 donerede penge til den gennemgribende renovering.