Koldinghus

Koldinghus  kort fortalt 

Koldinghus blev grundlagt i slutningen af 1200-tallet. I marts 1808 brændte slottet, da de spanske lejetropper fyrede for kraftigt op i pejsene.

I 1860´erne lå Koldinghus som en ruin. I 1930érne blev Kæmpetårnet genopført. Restaureringen blev lagt i hænderne på arkitekterne Inger og Johannes Exner, der nænsomt genopbyggede det gamle slot, så man stadig kan se ruinens aftryk. Restaureringen sluttede i 1994. 

Til minibyens udgave af ruinen er der brugt 1 million munkesten. Det tog knapt 5 år for 5 mand af bygge den. Den blev bygget på værkstedet som 53 elementer, som siden blev samlet på minibyens slotsbanke.

Koldinghus historie

Tilføj din overskrift her

Slotsruinen KOLDINGHUS, som den så ud i 1860.

Koldinghus er grundlagt i slutningen af 1200-tallet for at vogte over kongerigets grænse mod syd. Gennem århun-drederne har slottet haft en omskiftelig tilværelse og mange forskellige funktioner som fæstning, kongeligt residensslot, ruin, museum og ramme om talrige forhandlinger.

Sin karakteristiske profil fik Koldinghus omkring 1600, da Christian 4. forhøjede vestfløjen med en etage og opførte Kæmpetårnet. 

Koldinghus brændte i 1808, da Napoleons spanske hjælpe-tropper var indkvarteret på Slottet. Derefter lå det hen som ruin i en længere årrække. Gennem en ca. 100-årig periode er ruinen gradvist blevet overdækket og genopbygget for endelig at stå færdigrestaureret i 1991 ved arkitekterne Inger og Johannes Exner, til dels i en moderne fortolkning.

I dag rummer slottet Museet på Koldinghus som en del af Kongernes Samling. I det tilstødende Staldgården har Museum Kolding oprettet et lokalhistorisk museum

I vinteren 1807- 08 var spanske tropper indkvarteret på middelalderborgen Koldinghus i Kolding.

Spanierne var i Danmark som et resultat af den danske alliance med Napoleons Frankrig. De stod under fransk kommando, og deres øverste chef var marskal Bernadotte, der senere blev konge af Sverige. 

Det var en bitterlig kold vinter, og de spanske tropper var langt væk hjemmefra. For at få varmen tændte de godt op i kaminerne, men noget gik galt. Natten mellem 29. og 30. marts spredte ilden sig fra de store kaminer, og den gamle borg brændte ned til grunden. 

I juli 1808 gjorde de spanske tropper fra regimenterne Guadalajara og Asturia oprør mod deres franske overkom-mando. De blev afvæbnet og interneret, indtil de kunne sendes ud af landet. Før de forlod landet, nåede de dog at efterlade sig flere spor.

Den danske eventyrdigter H.C. Andersen huskede de farve-rige spanske soldater som et af sine tidligste barndoms- minder. Mange lokale pigehjerter bankede lidt heftigere, når blikket faldt på de mørklødede soldater i flotte uni-former. Det blev ofte til mere end glødende blikke, og en del brun-øjede småbørn kom siden til verden. Der findes endnu familier med mørk hud og brune øjne på Kolding-egnen, som mener at kunne føre deres slægt tilbage til de spanske soldater.

Tilføj din overskrift her