Tilføj din overskrift her

Slotsruinen KOLDINGHUS, som den så ud i 1860.

Tilføj din overskrift her

Koldinghus brændte i 1808, da Napoleons spanske hjælpe-tropper var indkvarteret på Slottet. Derefter lå det hen som ruin i en længere årrække. Gennem en ca. 100-årig periode er ruinen gradvist blevet overdækket og genopbygget for endelig at stå færdigrestaureret i 1991 ved arkitekterne Inger og Johannes Exner, til dels i en moderne fortolkning.

I dag rummer slottet Museet på Koldinghus som en del af Kongernes Samling. I det tilstødende Staldgården har Museum Kolding oprettet et lokalhistorisk museum.

I juli 1808 gjorde de spanske tropper fra regimenterne Guadalajara og Asturia oprør mod deres franske overkom-mando. De blev afvæbnet og interneret, indtil de kunne sendes ud af landet. Før de forlod landet, nåede de dog at efterlade sig flere spor.

Den danske eventyrdigter H.C. Andersen huskede de farve-rige spanske soldater som et af sine tidligste barndomsmin-der. Mange lokale pigehjerter bankede lidt heftigere, når blikket faldt på de mørklødede soldater i flotte uniformer. Det blev ofte til mere end glødende blikke, og en del brun-øjede småbørn kom siden til verden. Der findes endnu fami-lier med mørk hud og brune øjne på Koldingegnen, som mener at kunne føre deres slægt tilbage til de spanske soldater.

Koldinghus er grundlagt i slutningen af 1200-tallet for at vogte over kongerigets grænse mod syd. Gennem århun-drederne har slottet haft en omskiftelig tilværelse og mange forskellige funktioner som fæstning, kongeligt residensslot, ruin, museum og ramme om talrige forhandlinger.

Sin karakteristiske profil fik Koldinghus omkring 1600, da Christian 4. forhøjede vestfløjen med en etage og opførte Kæmpetårnet. 

I vinteren 1807- 08 var spanske tropper indkvarteret på middelalderborgen Koldinghus i Kolding. Spanierne var i Danmark som et resultat af den danske alliance med Napo-leons Frankrig. De stod under fransk kommando, og deres øverste chef var marskal Bernadotte, der senere blev konge af Sverige. Det var en bitterlig kold vinter, og de spanske tropper var langt væk hjemmefra. For at få varmen tændte de godt op i kaminerne, men noget gik galt. Natten mellem 29. og 30. marts spredte ilden sig fra de store kaminer, og den gamle borg brændte ned til grunden. 

Koldinghus, der knejser over Minibyen