Horsens Tugthus og Crome & Goldschmidt

Adelgade/Akseltorv – Matr. 231.

Crome & Goldschmidt fik flere af de varer, de solgte, produceret i Horsens Tugthus. Det var bl.a. væverivarer.

Bemærk den flotte vinduesudstilling.

I en nye bygning fra sidst i
1800-tallet indrettede C & G sig alene i stueetagen,

Det var også i denne bygning, at Kolding Avis så dagens lys i 1849. Det var Koldings første dagblad.

Mellem 1907 og 1916 drev el-installatør Gustav Molin byens første biograf på førstesalen.