Minibyens historie

Kolding Miniby blev grundlagt i 1996 med det formål at opbygge Kolding, som det så ud omkring 1860-1870 i modeller i målestoksforholdet 1:10.

I dag (2023) er der færdigbygget mere end 400 bygninger, som udgør ca. 57% af den daværende bebyggelse.

Minibyggerne arbejder ihærdigt og frivilligt på den store opgave. Bindingsværk og tegl, vinduer og porte fremstiller vi selv. De fremstilles pr. håndkraft efter de gamle traditioner, men der bruges også computer. Tegningerne til byggeriet bliver lavet på tegnestuen i vores administration, og også dette foregår efter et grundigt forarbej-de bl.a. på Stadsarkivet.

De færdigbyggede huse følger et nøje planlagt forløb for at skabe en sammenhæng i gadeforløb, så gæsterne kan få en fornemmelse af den gamle kongeby. Kronen på værket er selvfølgelig Koldinghus, der knejser over byen.

Kolding Kommune stillede i 2010 et areal til rådighed for udflytningen. Vi fik vores helt eget hjørne af Geografisk Have. Første spadestik blev taget den 16. november 2010, hvorefter man gik i gang med at forberede udflytningen.

Den første bygning, der flyttede ind, var naturligvis Koldinghus, som er sammensat at ca. 50 delelementer.

Kolding Miniby blev indviet den 29. juni 2012 kl.11 af Koldings daværende borg-mester Jørn Petersen. Den røde snor blev klippet med en minisaks, og mini borg-mester Jørgen Asmussen overdrog derefter minibyens nøgle til Koldings borg-mester.

Mange sponsorer køber vores huse, hvilket giver os mulighed for at købe materialer til byggeriet. Dertil kommer frivillige bidrag fra vores gavmilde gæster samt salg fra vores Minibod (se fanebladet SHOP).


I maj 2017 gik vi i gang med at bygge ny administration og værksteder i forbindelse med Minibyen i Geografisk Have. Dette byggeri blev afsluttet i december 2017 hvor vi flyttede ind i de dejlige nye lokaler. Da vi tidligere har haft værksteder og kontor mange steder rundt i Kolding, var det en stor gevinst at få alt samlet på samme grund som vores Miniby.

Koldinghus knejser over Minibyen.
På gåturen rundt i byen er der mange små detaljer at se på.