Koldings ældste gavlhus er fra 1589.

Frem til 1915 boede der hovedsagelig skomagere i huset.

I 1937 overtog Kolding Kommune huset, og der blev indrettet kontor til Kolding Turistbureau.

I dag udlånes det til kunstudstillinger og lignende.

Hvert år i december bor julemanden i huset, hvor byens artige børn kan komme med deres julesokker. Det er grunden til, at det har fået kaldenavnet “Julemandens hus”.

 

På døroverliggeren står:" O Herre, vil du vores Hus bevare, da står det for al Frygt og Fare" samt årstallet 1589
I gavlen (bagsiden) mod haveanlægget er der indmuret en kanonkugle fra kampene om Kolding den 23. april 1849.