Historiske bygninger.

Vi håber i ser noget - som gør jer nysgerrige til at besøge os i Kolding.

Logo billed

---------------%---------------

Matrikel 69

1. Sct. Jørgens Hospital
Hospitalet blev bygget i 1558. Det fungerede nærmest som et plejehjem, hvor byens fattiglemmer kunne få husly, mad og pleje.
I 1838 opførtes den røde sygehusbygning nord for
hospitalet.
I 1917 blev de to bygninger sammenbygget til
den bygning, vi kender i dag.
I 1975 blev bygningen gennemgribende renoveret af Kolding
Kommune og indrettet som forsamlingsbygning til brug for byens kulturelle foreninger.

---------------%---------------

Matrikel 231

2. Horsens Tugthus og Crome & Goldschmidt

Beliggende Adelgade/Akseltorv.
Crome & Goldschmidt fik
flere af de varer de solgte, produceret i Horsens Tugthus, bl.a. væverivarer.
Bemærk den flotte vinduesudstilling.Det var også i denne bygning, at Kolding Avis så dagens lys i 1849. Det var Koldings første dagblad.

---------------%---------------

Kirke

 3. Sankt Nicolai Kirke

Sankt Nicolai Kirke hed Kolding Kirke indtil 1925, da
Kristkirken blev bygget.
Kirken stammer fra 1200-tallet.
I 1885 blev den hvidkalkede
”landsbykirke” skalmuret med røde munkesten, tårnet blev gjort højere og forsynet med et spir.
Mindesmærket på nordre sideskib er til minde om de faldne
soldater i 1849.
En tro kopi af Sankt Nicolaj Kirkes klokkespil
og timeslag lyder ofte fra minibyens kirketårn.
Og når
der er bryllup, høres brudemarchen fra kirkens orgel.

---------------%---------------

Rådhus

4. Kolding Rådhus

Det rådhus, som er gengivet i minibyen, blev opført i 1840
og fik en levetid på kun 35 år.
Dengang kunne hele kommunens
administration være i denne ene bygning.
Der var tillige
plads til politistation, domhus, fængsel og brandstation.
Bemærk fængselsgården og brandsprøjterne i annekset bag
rådhuset.
I fængslet kigger fange Hans Hansen fra Herslev ud gennem
tremmerne.Dette fremgår af folketællingen fra 1870.

---------------%---------------

Børneasylet

5. Børneasylet

Koldings ældste børnehave er Kolding Børneasyl.
Det blev
bygget i 1868.
Der var plads til 100 børn, og der betaltes
intet for børnepasningen.
Økonomien var baseret på gaver
fra private, suppleret med indtægter fra bazarer, børnehjælpsdage o. lign.
I 1954 flyttede børnehaven til Søgade,
hvorefter børneasylet blev revet ned.
I dag er der et grønt
område på stedet, i tilknytning til Slotsbanken..

---------------%---------------

Staldgården

6. Staldgården

De nuværende bygninger er opført i 1600-tallet.
I 1860’erne
var der hestestutteri for hæren.
Gårdspladsen tjente som
remonteplads, hvor ung-hestene blev trænet.
I det lille
stråtækte hus ved Koldinghus boede opsynsman-den, som skulle prøve at forhindre, at byens borgere stjal mursten fra ruinen.
I 1943
-1945 havde Gestapo sit hovedkvarter for Syd- og Sønderjylland på Staldgården.
En fængselscelle fra denne periode
er bevaret og er nu en del af Koldinghus Museum.

---------------%---------------

Slottet

7. Koldinghus Slotsruin

Koldinghus blev grundlagt i slutningen af 1200-tallet.
I
marts 1808 brændte Slottet, da spanske lejetropper fyrede
for kraftigt op i pejsene.
I 1860’erne henlå Koldinghus stadigsom en ruin.
Det var i
1930’erne, at kæmpetårnet blev genopført. Restaureringen afsluttedes i perioden 1972-94 ved arkitekterne Exner.
Til minibyens udgave af ruinen blev brugt 1 mill. munkesten,
og det tog knap 5 år for 5 mand at bygge den.
Bygningen blev bygget på værkstederne som 53 delelementer, som siden blev samlet på stedet.