steenTegnestue

Tegnestuen.

Tegnestuens opgave er at finde ud af hvordan husene så ud i Kolding fra 1860 – 1870. Det gør vi ved hjælp af de historiske oplysninger som Kolding stadsarkiv råder over, der er det muligt, at finde frem til bygningens beliggenhed, på de gamle matrikelkort, og endvidere optegnelse over bygningens anvendelse og oplysninger på beboerne. Der findes også en del billeder fra gaderne, hvor man kan se husenes facader. Ud fra dette materiale kan vi således fremstille detaljerede tegninger, som husene bliver fremstillet efter, i målestok forhold 1:10. Udformningen af tegningerne sker nu elektronisk, men har tidligere været udført, manuelt, på tegnebord. 

 

 

 Teglværk 1Ejner 1 

Teglværket

Alle husene er bygget af teglsten i miniudførelse 1:10, det vil sige, at de små mursten måler 22x5x10 mm, og tagstenene måler 40x23x3 mm. Vi fremstiller selv alle vores mursten, munkesten, tagsten og rygnings-sten på eget teglværk (værksted). Det er en spændende proces, hvor vi får leveret ler, i ruller af 10 kg fra Strøer teglværk på Fyn. Leret presses gennem en passende dysse og ud på en træliste, hvorefter det bliver klippet af i rette længde. Stenene skal tørre i ca. 2. måneder inden de kommer ind i vores keramikovn og bliver brændt på ca. 1.050 grader

 

Råhus  

Råhuset

Husene placeres på et støbt fundament, for let transport og montering af de færdige huse. Husets rumlige dimensioner opbygges af et underlag af kraftige polystyren plader, som danner underlag for byggeriet.

 

 

 Værksted1

Byggeprocessen

Den egentlige byggeproces er naturligt nok den længste periode i fremstillingsprocessen. Alt afhængig af hvor detailleret husets oprindelige arkitektur har taget sig ud, med buer, fremspring mm. kan der gå mellem  ½ til et helt år inden huset er færdigt til at blive udstillet. 

 

 

Mandsberg 

Modelværkstedet

Medens byggeriet af husene foregår, bistår modelværkstedet med fremstilling af døre og vinduer, og diverse øvrige detaljer som skal indgå i husets endelige udseende, så det derigennem er mulig for publikum at fornemme atmosfæren i bymiljøet og
danne sig et indtryk af husets oprindelige funktion som forretning , beboelse, eller offentlig bygning.