Indgangsportal 800

Kolding Miniby er nu lukket for sæsonen 2018.

Men vi holder åbent i skolernes efterårsferie uge 42 fra den 13. til den 21. oktober.

Vi glæder os til at se dig.

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

Læs Kolding Minibys aviser, som udkommer 4 gange om året.

Miniby avis september 2018

miniby_avis juni 2018

 miniby avis marts 2018

Miniby avis januar 2018

Kolding Miniby avis Oktober 2017

Kolding Miniby avis Juni 2017 

Kolding Miniby avis Marts 2017

Kolding Miniby avis Oktober 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 tegnestue

Tegnestuen.
Udgangspunktet for det videre forløb i byg-ningen af
modelhusene er naturligt nok teg-nestuen. Ved hjælp af de historiske oplys-ninger som Kolding stadsarkiv råder over, er det muligt at finde frem til bygningens beliggenhed på de gamle matrikelkort, endvidere bygningens anvendelse og beboere, som vi finder gennem folketæl-lingerne. Udformningen af tegningerne sker nu elektronisk, men har tidligere været udført, manuelt, på tegnebord.

 tegne2
tegl 2 500

Teglværket

Alle husene er opbygget af teglsten i miniudførelse (1 til 10).
Mursten, såvel som tag og rygningssten tildanner og brænder vi på eget værksted

teglværk 2 500
Råhuset1

Råhuset

Husene placeres på et støbt fundament, for at lette transport og montering af de færdige huse. Husets rumlige dimensioner opbygges af et underlag af kraftige polystyren plader, som danner underlag for byggeriet.

Råhuset2 500
Byggeprocessen1

Byggeprocessen

Den egentlige byggeproces er naturligt nok den længste periode i fremstillingspro-cessen. Alt afhængig af hvor detailleret husets oprindelige arkitektur har taget sig ud, med buer, fremspring mm. kan der gå mellem ½ til et helt år inden huset er færdigt til at blive udstillet.

Byggeprocessen2 500
model 1 500

Modelværkstedet

Medens byggeriet af husene foregår, bistår modelværkstedet med fremstilling af døre og vinduer, og diverse øvrige detaljer som skal indgå i husets endelige udseende, så det derigennem  er muligt for publikum at fornemme atmosfæren i bymiljøet og
danne
sig et indtryk af husets oprindelige funktion som forretning, beboelse, eller offentlig bygning.

model 2 500

 

 

 

KOrt

 
sct. jørgensgård

1. Sct. Jørgens Hospital

Hospitalet blev bygget i 1558. Det fungerede nærmest som
et plejehjem, hvor byens fattiglemmer kunne få husly, mad
og pleje.
I 1838 opførtes den røde sygehusbygning nord for
hospitalet.
I 1917 blev de to bygninger sammenbygget til
den bygning, vi kender i dag.
I 1975 blev bygningen gennemgribende renoveret af Kolding
Kommune og indrettet som forsamlingsbygning til brug for byens kulturelle foreninger.

Horsens tugthus

2. Horsens Tugthus og Crome & Goldschmidt

Beliggende Adelgade/Akseltorv.
Crome & Goldschmidt fik
flere af de varer de solgte, produceret i Horsens Tugthus, bl.a. væverivarer.
Bemærk den flotte vinduesudstilling.


Det var også i denne
bygning, at Kolding Avis så dagens lys i 1849. Det var Koldings første dagblad.

 Nicolai Kirken 1

 3. Sankt Nicolai Kirke

Sankt Nicolai Kirke hed Kolding Kirke indtil 1925, da
Kristkirken blev bygget.
Kirken stammer fra 1200-tallet.
I 1885 blev den hvidkalkede
”landsbykirke” skalmuret med røde munkesten, tårnet blev gjort højere og forsynet med et spir.
Mindesmærket på nordre sideskib er til minde om de faldne
soldater i 1849.
En tro kopi af Sankt Nicolaj Kirkes klokkespil
og timeslag lyder ofte fra minibyens kirketårn.
Og når
der er bryllup, høres brudemarchen fra kirkens orgel.

 Rådhuset

4. Kolding Rådhus

Det rådhus, som er gengivet i minibyen, blev opført i 1840
og fik en levetid på kun 35 år.
Dengang kunne hele kommunens
administration være i denne ene bygning.
Der var tillige
plads til politistation, domhus, fængsel og brandstation.
Bemærk fængselsgården og brandsprøjterne i annekset bag
rådhuset.
I fængslet kigger fange Hans Hansen fra Herslev ud gennem
tremmerne.Dette fremgår af folketællingen fra 1870.

 ASYLET

5. Børneasylet

Koldings ældste børnehave er Kolding Børneasyl.
Det blev
bygget i 1868.
Der var plads til 100 børn, og der betaltes
intet for børnepasningen.
Økonomien var baseret på gaver
fra private, suppleret med indtægter fra bazarer, børnehjælpsdage o. lign.
I 1954 flyttede børnehaven til Søgade,
hvorefter børneasylet blev revet ned.
I dag er der et grønt
område på stedet, i tilknytning til Slotsbanken..

 staldgården

6. Staldgården

De nuværende bygninger er opført i 1600-tallet.
I 1860’erne
var der hestestutteri for hæren.
Gårdspladsen tjente som
remonteplads, hvor ung-hestene blev trænet.
I det lille
stråtækte hus ved Koldinghus boede opsynsman-den, som skulle prøve at forhindre, at byens borgere stjal mursten fra ruinen.
I 1943
-1945 havde Gestapo sit hovedkvarter for Syd- og Sønderjylland på Staldgården.
En fængselscelle fra denne periode
er bevaret og er nu en del af Koldinghus Museum.

 Koldinghus

7. Koldinghus Slotsruin

Koldinghus blev grundlagt i slutningen af 1200-tallet.
I
marts 1808 brændte Slottet, da spanske lejetropper fyrede
for kraftigt op i pejsene.
I 1860’erne henlå Koldinghus stadigsom en ruin.
Det var i
1930’erne, at kæmpetårnet blev genopført. Restaureringen afsluttedes i perioden 1972-94 ved arkitekterne Exner.
Til minibyens udgave af ruinen blev brugt 1 mill. munkesten,
og det tog knap 5 år for 5 mand at bygge den.
Bygningen blev bygget på værkstederne som 53 delelementer, som siden blev samlet på stedet.

     

 

 

 
borgm Leif Bryhl Byraadsm Thorvald Syndergaard Poul Hauschildt Nielsen Sven Erik Jens Erik Andersen 220
 Borgmester Kæmner  Viceborgmester  Byrådssekretær  Byrådsmedlem
 Leif Bryhl  Thorvald Syndergaard  Poul Hauschildt  Sven-Erik Nielsen  Jens Erik Andersen
Copyright © 2018 Kolding Miniby. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect