Logo billed

 
Matrikel 69

1. Sct. Jørgens Hospital

Hospitalet blev bygget i 1558. Det fungerede nærmest som
et plejehjem, hvor byens fattiglemmer kunne få husly, mad
og pleje.
I 1838 opførtes den røde sygehusbygning nord for
hospitalet.
I 1917 blev de to bygninger sammenbygget til
den bygning, vi kender i dag.
I 1975 blev bygningen gennemgribende renoveret af Kolding
Kommune og indrettet som forsamlingsbygning til brug for byens kulturelle foreninger.

Matrikel 231

2. Horsens Tugthus og Crome & Goldschmidt

Beliggende Adelgade/Akseltorv.
Crome & Goldschmidt fik
flere af de varer de solgte, produceret i Horsens Tugthus, bl.a. væverivarer.
Bemærk den flotte vinduesudstilling.


Det var også i denne
bygning, at Kolding Avis så dagens lys i 1849. Det var Koldings første dagblad.

 Kirke

 3. Sankt Nicolai Kirke

Sankt Nicolai Kirke hed Kolding Kirke indtil 1925, da
Kristkirken blev bygget.
Kirken stammer fra 1200-tallet.
I 1885 blev den hvidkalkede
”landsbykirke” skalmuret med røde munkesten, tårnet blev gjort højere og forsynet med et spir.
Mindesmærket på nordre sideskib er til minde om de faldne
soldater i 1849.
En tro kopi af Sankt Nicolaj Kirkes klokkespil
og timeslag lyder ofte fra minibyens kirketårn.
Og når
der er bryllup, høres brudemarchen fra kirkens orgel.

 Rådhus

4. Kolding Rådhus

Det rådhus, som er gengivet i minibyen, blev opført i 1840
og fik en levetid på kun 35 år.
Dengang kunne hele kommunens
administration være i denne ene bygning.
Der var tillige
plads til politistation, domhus, fængsel og brandstation.
Bemærk fængselsgården og brandsprøjterne i annekset bag
rådhuset.
I fængslet kigger fange Hans Hansen fra Herslev ud gennem
tremmerne.Dette fremgår af folketællingen fra 1870.

 Børneasylet

5. Børneasylet

Koldings ældste børnehave er Kolding Børneasyl.
Det blev
bygget i 1868.
Der var plads til 100 børn, og der betaltes
intet for børnepasningen.
Økonomien var baseret på gaver
fra private, suppleret med indtægter fra bazarer, børnehjælpsdage o. lign.
I 1954 flyttede børnehaven til Søgade,
hvorefter børneasylet blev revet ned.
I dag er der et grønt
område på stedet, i tilknytning til Slotsbanken..

 Staldgården

6. Staldgården

De nuværende bygninger er opført i 1600-tallet.
I 1860’erne
var der hestestutteri for hæren.
Gårdspladsen tjente som
remonteplads, hvor ung-hestene blev trænet.
I det lille
stråtækte hus ved Koldinghus boede opsynsman-den, som skulle prøve at forhindre, at byens borgere stjal mursten fra ruinen.
I 1943
-1945 havde Gestapo sit hovedkvarter for Syd- og Sønderjylland på Staldgården.
En fængselscelle fra denne periode
er bevaret og er nu en del af Koldinghus Museum.

 Slottet

7. Koldinghus Slotsruin

Koldinghus blev grundlagt i slutningen af 1200-tallet.
I
marts 1808 brændte Slottet, da spanske lejetropper fyrede
for kraftigt op i pejsene.
I 1860’erne henlå Koldinghus stadigsom en ruin.
Det var i
1930’erne, at kæmpetårnet blev genopført. Restaureringen afsluttedes i perioden 1972-94 ved arkitekterne Exner.
Til minibyens udgave af ruinen blev brugt 1 mill. munkesten,
og det tog knap 5 år for 5 mand at bygge den.
Bygningen blev bygget på værkstederne som 53 delelementer, som siden blev samlet på stedet.

     

 

 

Copyright © 2020 Kolding Miniby. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect