Køb et Støttebevis


For at skaffe penge til at Kolding Miniby kan flytte ud
på blivende arealer har vi udstedt “Støttebeviser” på
kr. 1.000 i vores model af Koldinghus.
Vi forventer at kunne indsamle kr. 1.000.000 på denne
måde.
Beløbet bliver øremærket til udbygningen af Kolding
Miniby.
Beløb kan indbetales i Arbejdernes Landsbank
på konto 5346-0397991
Du kan få fl ere oplysninger om projektet på:
Tlf. 75 54 08 21 hverdage kl. 9 - 12
Du kan også støtte os med mindre beløb.
Alle beløb er velkommen. 

Køb et hus.


Alle husene I Kolding Miniby, kan erhverves af såvel
private som fonde og virksomheder der måtte have interesse i en ejendom i Minibyen, for derigennem at støtte den stadige udbygning af Minibyen.

Alle er derfor meget velkomne til at henvende sig, så vi sammen kan finde en fornuftig overdragelsessum.
Køberen får udstedt ”Skjøde” på ejendommen og vi
kvitterer med en officiel overdragelse, og et smukt
indrammet billede af bygningen. 

 støttebevis0001  Skjøde
 hussalg En overdragelse af ejendomsretten til et af husene i
Kolding Miniby, er en væsentlig del af vores virke.
De
økonomiske bidrag er nødvendige for at opret-holde den daglige drift, og er med til at skabe grund-laget for det videre arbejde med at skaffe materialer, og tjenesteydelser og økonomi til vedligeholdelsen af de bygninger der måske trænger til vedligeholdelse efter en hård vinter, eller på anden måde har lidt skade i åbningssæsonen.
   

Bliv medlem af Kolding Miniby.

Det koster 200,00 kr. om året og giver samtidig gratis adgang til Geografisk Have og mulighed for at være med til at bygge de små huse på vores værksted, samt medvirke til at vedligeholde husene i Minibyen i Geografisk Have.

Endvidere får man stemmeret på vores generalforsamling og får tilsendt Miniby Avisen 4 gange årligt.

Kontakt os vedr. medlemskab - telefon 75 54 08 21

 

 

 

Copyright © 2017 Kolding Miniby. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect