Borgermøde 1. juni 2021

Mail fra Miniborgmester Linda Lyhne den 4. juni 2021

Kære alle. 

Som der blev sagt på borgermødet, vil vi fortsat sende orientering ud, så alle medlemmer kan følge med i hvad der sker. 
Og vi starter med referatet fra borgermødet. 
Derudover var det blæsevejr i går, og teltene, som var sat op, så man kunne begynde at renovere huse, blæste omkuld. 
Der er heldigvis ikke sket de store skader på husene, enkelte skorstene er gået løs, men vi skal have købt nye telte. 
Nyd weekenden og det gode sommervejr.

Med venlig hilsen
Linda Lyhne
Miniborgmester
Kolding Miniby.
tlf: 75540821 Mobil: 21427672

 

Borgermøde 1. juni 2021.

Fremmødte: 47.

Linda bød velkommen og vi startede med slagsangen.

Linda startede sin orientering med at sige, at hun vil blive ved med at sende mails ud til alle medlemmer når der er nyt på tapetet, bl.a. referater fra byrådsmøder og borgermøder.

Jubilæet den 22.10 vil blive med en reception på dagen (fredag). Byrådet er ved at udarbejde en gæsteliste over vores sponsorer, kommunen, forretningsforbindelser og samarbejdspartnere, som skal inviteres.

Den 23.10 vil der blive afholdt jubilæumsfest for aktive medlemmer med ledsager og det bliver fra middag.

Vi har fået en invitation fra Christiansfeld om at deltage  i Håndværkets Dag den 11.09. Hvem vil deltage? Tilmelding skal ske senest den 11. juni – så det er lige op over.

Belysning på værkstedet. Thorkild arbejder med det. Det bliver nok 3 kabelbakker gennem rummet så der en mulighed for udtag – og så kan det blive 8 – 11 amaturer til en god pris.

Vi har modtaget nogle fribiletter til plantemarked den 6. juni fra 14 til 18. Kan afhentes på kontor.

Besøgstallet stiger igen. I maj havde vi 1347 registrede gæster. Vagtplanen ser også godt ud. Alle vagter er besat i juni.

Økonomi ved Bent.

Vi er 220 betalende medlemmer.

Vi har brugt en del penge på ny ovn – maskiner til tømrerværkstedet og til udendørs aktiviteter. Men vi har også penge på kontoen – og vi kommer også til at bruge en del til udflugt og jubilæum.

Regnskab kan ses på kontor.

Der er nedsat en biblioteksgruppe bestående af Rikart, Jørgen Lildballe, Poul Hauschildt og Sven-Erik til at arrangere den udstilling vi skal have fra den 8. yil den 31.10 i forbindelse med vores jubilæum.

Ernst og Rikart vil stå for vores udflugt som vi regner med vil blive i august/september.

Der var kommet et par forslag til drøftelse.

Det var foreslået at ”fødselsdags-øl” skulle stige til 300,- kr. Det blev nedstemt ved håndsoprækning.

Det blev foreslået at der kom udluftning på toiletterne da det sker at vinduer bliver åbnet og ikke lukket igen. Der er faktisk udluftning i højre side af vinduet. Sørg for at den er åben. Og sidste mand lukker og slukker – det gælder også vinduer

Byggeudvalget. Vi skal kun bruge materialer fra Alfix – Ernst har kontakt – og Jotun – Niels Christian har kontakt.

Koldinghus skaller af indvendigt og mange bindingsværker skaller også af – så kom ud og mal.

I.P.Jensens hus er udsat indtil videre. Farveriet kommer ud i år.

Der var stor ros til alle minibyggere der i denne Corone-tid har været superflinke til at hente huse ind til renovering.

Ole S. Hansen – referent.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mail fra Miniborgmester Linda Lyhne den 17. Maj 2021

Kære alle.

Så er der igen lidt nyt. 

Tirsdag den 1. juni kl. 9.00 er der borgermøde. Der er hængt tilmeldingsliste op i kantinen samt en liste hvor man kan skrive et emne på, som man ønsker drøftet. Sidste tilmelding er 27. maj. Der er kaffe og rundstykker.

På sidste byrådsmøde blev vi enige om, at prøve at få gjort rent en gang om ugen på toiletter og i kantine af et rengøringsselskab. Vi har fundet en, som er rimelig i pris. Der startes op dags dato og foreløbig prøver vi det i 3 måneder. 

Det ser også fint ud med besøgende, selv om der er restriktioner for at komme ind i Geografisk Have. 

Med venlig hilsen

Linda Lyhne

Miniborgmester

Kolding Miniby.

tlf: 7554 - 0821 Mobil: 21427672

 

 

 

Julemandens Hus er færdig, og hvor er den flot. Stor ros til de dygtige minibyggere

Der er rigtig kælet for detaljerne, som man kan se på billederne

 

Julemandens Hus

 

Mail fra Miniborgmester Linda Lyhne

Kære alle. 

Endelig kan jeg sende en positiv meddelelse ud. I har jo nok alle allerede hørt i pressen at forsamlingsforbuddet bliver ændret. Det betyder at på værkstedet og i kantinen må der fra 

Onsdag den 21. april være 10 personer

Torsdag den 6. maj være 25 personer

Fredag den 21. maj være 50 personer 

Rigtig dejligt at vi kan få gang i arbejdet igen, og se nogle flere på værkstederne.

Frem til den 6 maj, hvor vi må være 25 personer, vil der være skemaer hvor man kan skrive sig på, men jeg tror ikke de bliver et problem. 

Når vi har haft byrådsmøde den 4. maj, vil vi melde datoer ud for afholdelse af borgermøde og generalforsamling. 

Det eneste vi så skal gøre, er at krydse fingre for at der ikke kommer en 3. bølge, så der bliver lukket ned igen. 

Med venlig hilsen   Linda Lyhne Miniborgmester

 

Mail fra Miniborgmester Linda Lyhne

Kære alle 

Så er der nogle få minibyggere i gang på værkstedet, desværre blev der ikke åbnet for at vi måtte være flere en 5 personer indendørs, men vi må jo håbe at det tal hæves næste gang. 

Vejret begynder jo også at blive bedre, så vi kan arbejde udendørs og der må vi jo være 50 personer, så det skulle ikke være et problem. I skal bare henvende jer til byggeudvalget, så fortæller de hvad huse der skal repareres på og vil også sætte pavillion op, hvis I ønsker dette. 

Der har været lidt handel i butikken, selv om der er lukket og det er jo dejligt. Derfor er der vagter på i påsken, da vi nok kan forvente flere gæster fra Geografisk Have. Jeg tror folk er ved at vende sig til at de skal have Corona Attest med, når de skal ind nogen steder.

Gåtur

Da vi gik den sidste tur blev vi enige om at vi kunne gå nogle eftermiddage. Vi er et par stykker som har aftalt at mødes torsdag den 8. april kl. 13 ved Minibyen. Alle er velkommen. Vi går ca en times tid og i et tempo alle kan være med til. Fremover vil det nok blive den første torsdag i hver måned kl. 13. Evt. med forskellige mødesteder, så vi ser mere en Djævlekløften.

Til slut vil  jeg ønske jer alle en rigtig god påske. Håber vi snart kan ses nogle flere.

Påskehare.png

Med venlig hilsen

Linda Lyhne

Miniborgmester

Kolding Miniby.

tlf: 75540821 Mobil: 21427672

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Børge Præst og Laila Hansen taler om vores nye Plakat Stativ, som Bent Pedersen har lavet, der var enighed om, at den var flot lavet, Bent har lavet Plakat Stativet, så det passer sammen med vores anden bebyggelse. Det er Bent Pedersens eget design. Hvad skal der ind bag glasset?

Bents Plakat Stativ

 

KIF Kolding har bestilt en model af deres gamle Tribune, som skal fjernes.

Kolding Miniby har stået for planlagning og udførelse.

Her kan man se det næsten færdige resultat, den er næsten 1 meter lang.

Modellen skal stå i KIF Koldings kantine i en glas montre.

 

Tribunen 03

Tribunen 04

 

 Mail fra Mini Borgmester den 15. marts 2021

 

Kære alle. 

Siden sidste mail jeg sendte, er der begyndt at komme minibyggere igen på værkstedet. Dejligt at se, at der igen er gang i aktiviteterne, selv om der kun være 5 på værkstedet af gangen. Der er lagt skemaer ind i kantinen, hvor man kan skrive sig på. Det ser ud til at virke nogenlunde. Rigtig dejligt at se, at man følger reglerne. Så er det bare at håbe på at vi får lov til at være flere, når der engang bliver åbnet lidt mere op. 

Idet, der igen er åbnet op, træder rengøringsplanen også i kraft. Den er hængt op i kantinen, men samtidig får I dem lige med her, som bilag. 

Hvis der skal byttes tidspunkter, finder I gerne ud af indbyrdes, om det er muligt at bytte.

Så er der et udvalg i gang med at lave et jubilæumsskrift i forbindelse med vores 25 års jubilæum. Vi har haft et møde og det næste holdes i morgen. 

Det er to tidligere borgmestre Helge Kjerside, Jørgen Asmussen samt Muller, Rikart Madsen og så undertegnede. Desuden er Leif Bryhl inviteret og kommer med fra efter påske.

Der er også et udvalg i gang med at planlægge afholdelse af jubilæet, foreløbig er der lagt et budget, men alt kommer jo an på hvordan situationen er til oktober. Men en reception og en fest, er det som vi arbejder med. 

Udvalget består af Rikart Madsen, Ole S. Hansen, Lis Petersen og undertegnede.

Senere skal vi også i gang med at få planlagt en udstilling på Kolding Bibliotek, men da afventer vi, at biblioteket åbner så vi kan få et møde med dem. Men I skal nok hører nærmere og nogle minibyggere vil også komme med i planlægningen. 

Efterhånden som behovet opstår, vil minibyggere blive indraget i de forskellige opgaver, der kommer i forbindelse med jubilæet. 

Sidste gang skrev jeg, at I fik kopi af referat fra jubilæumsmødet, men da vi har et nyt møde i morgen, er det ikke rigtig mere aktuelt. Jeg undskylder forglemmelsen, men der var da en minibygger, der var vågen. 

Så er vi stoppet med gåturerne torsdag formiddag, idet der er åbnet igen. Vi har dog snakket om, at vi engang imellem kan gå en eftermiddagstur, men der er ikke noget fastlagt.

Med venlig hilsen

Linda Lyhne

Miniborgmester

Kolding Miniby.

tlf: 75540821 Mobil: 21427672

Svends nye båndsav blev hentet i Rødekro af Rikard og Svend, vi sparede kr. 1.500,- på fragten  

Svends båndsav 1 Svends båndsav 2

Mail fra Mini Borgmester den 3. marts 2021

 

Så er der igen lidt nyt.

Vi holdt byrådsmøde i går og blev enige om at åbne lidt op for aktiviteter i værkstederne. Der vil blive hængt et skema op hver fredag, hvor man kan skrive sig på, hvornår man ønsker at komme. Der er også åbnet op for arbejde om eftermiddagen. Dem der arbejder udenfor behøver ikke at skrive sig på, ligesom dem der er på tømrerværksted, teglværk, vinduesværksted og kontor.
I må gerne ringe til Ole, så han kan skrive jer på, han er her ca. 3 dage om ugen. Jeg vedhæfter skemaet til orientering. 
Idet vi laver en lille åbning, træder rengøringsplanen i drift. Den bliver hængt op i kantinen.
Da alle endnu ikke kommer på værkstederne, vedhæfter jeg også referat fra byrådsmødet. Og I får også lige det fra mødet vedr. jubilæumssksrift. Så skulle I være fuldt orienteret. 
 
Husk gåtur torsdag kl. 10.

Med venlig hilsen
Linda Lyhne
Miniborgmester
Kolding Miniby.
tlf: 75540821 Mobil: 21427672

 

 

Her ser vi bossen i Minibyens Teglværk med vores nye keramikovn.

IMG 0518

 

Tagsten 1 stk. fra hver hylde, ovnen har en højere temperatur i bunden, derfor en lille farveforskel fra bund til top. Vi prøver at løse det, ved at undlade den øverste hylde, og større afstand til første hylde.   

IMG 0519

 

 

 

Mail fra Mini Borgmester den 23. februar 2021

 

Kære alle. 

Vi har haft et ekstra byrådsmøde i dag vedr. den nye lejekontrakt. Vi har sendt vores notater til Kolding Kommune, så nu går det nok snart i orden.

 Vedr. Covid 19 er der nyt pressemøde i morgen vedr. gradvis åbning af Danmark. Efter sådan et pressemøde plejer vi at få en mail fra Kolding Kommune 1 - 2 dage efter, så det vil nok blive senest fredag. Tirsdag den 2. marts har vi byrådsmøde, og efterfølgende vil vi sende besked ud om, hvordan vi skal forholde os i Minibyen. 

Torsdagstur. Yrsa har været ved Dybvadbro, og der er fint at gå nu, så på torsdag vil vi gå en tur der. Den tager ca. 1 time. Der kører forskellige køretøjer på den rute vi skal gå, så det er fast selv om det ikke er asfalt. 

Vi mødes som sædvanlig kl. 10 ved på parkeringspladsen ved Minibyen og kører derfra, som vi finder ud af. 

Yrsa laver en kande kaffe vi kan få på et tidspunkt. 

Glæder mig til endnu en hyggelig tur.

--

Med venlig hilsen

Linda Lyhne

Miniborgmester

Kolding Miniby.

tlf: 75540821 Mobil: 21427672

 

 

 

Torsdags gåtur

 

 

Mail fra Mini Borgmester den 16. februar 2021

 

Kære alle. 

Der er ikke sket meget siden jeg skrev til jer sidst. Vi er dog en arbejdsgruppe som er gået i gang med at skal lave det nye jubilæumsskrift til vores 25 års jubilæum. Vi har holdt vores første møde i dag. 

Og så er den nye ovn på teglværket ved at blive kørt ind. 

Husk gåtur på torsdag kl. 10.00. 

Turen er ikke planlagt endnu, men mødestedet er som altid ved Minibyen. 

Skal vi ud til Dybvadbro, kører vi fra Minibyen. Yrsa undersøger om det er muligt at gå der nu eller om det lige skal afvente til al sneen er væk.

 

Med venlig hilsen

Linda Lyhne

Miniborgmester

Kolding Miniby.

tlf: 75540821 Mobil: 21427672

 

 

Ejner har fået en ny Keramik ovn, (Se Billede).

Og den gamle er sat til salg på Gul og Gratis. (SOLGT)

Den nye ovn er på 200 liter den gamle er på 180 liter, så den nye er lidt større end den gamle.

 Keramikovn

 

Mail fra Mini Borgmester den 5. februar 2021

Kære alle.

Som lovet tidligere, ville jeg orientere jer om, hvad der sker i Byrådet. I stedet for at jeg skal skrive det hele, blev vi enige om at I får referatet, så glemmer jeg ikke noget. 

I referatet står der at vi er i gang med at undersøge mulighederne for en ny ovn til teglværket. Efterfølgende har der været en montør og se på den eksisterende ovn og det ville koste ca. 20.000 kr. at få den til at brænde rigtigt. Derfor er der allerede købt en ny, som bliver leveret i dag. 

Ellers er der ikke flere tilføjelser. 

Jeg vil ønske jer alle en god weekend.

Husk gåtur torsdag kl. 10.

--

Med venlig hilsen

Linda Lyhne

Miniborgmester

Kolding Miniby.

tlf: 75540821 Mobil: 21427672

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Byrådsmøde 1. feb. 2021.

Alle var mødt.

Dagsorden.

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

  2. Siden sidst – orientering fra borgmesteren.

  3. Økonomi – orientering fra kæmneren.

  4. Miniby Avisen – evt. forslag til artikler o.l.

  5. Visioner for Kolding Miniby.

  6. Jubilæumsskrift.

Ad 1: Ingen kommentarer.

Ad 2: Vi er meget velkomne til at bruge biblioteket til udstilling på ”torvet” i forbindelse med vores 25 års jubilæum. Vi er også velkomne til at benytte bibliotekets hjemmeside.

Vi har området til rådighed fra 4. oktober til 31. oktober 2021.

Tina Legald har meddelt, at arealet hvor vi har vores Miniby vil blive ændret til at vi lejer det af kommunen og ikke som tidligere af Geografisk Have. Det bliver udført som et tillæg til lejekontrakten på værkstederne. Lejemålet løber til 2047.

Vi er i gang med at undersøge en ny ovn til teglværket. Den vi har brænder forskelligt i top og bund. Cerama vil komme og kigge på det så vi får et råd om hvad vi har brug for.

Vi vil lave en ny salgsliste over vores huse så alle kan se. Bent foreslår at vi får et program som alle kan gå ind på. Vi sender det hele ”op i skyen”. Bent undersøger dette.

Vores CVR-nummer har været udgået – men virker igen. Det skal fornyes hvert 3. år og der kommer en melding i E-boksen. Men denne virker ikke, så Bent undersøger det så den kommer til at virke.

Ad 3: Budget for 2021 blev gennemgået. Der var enighed om, at der er sat for lidt af til jubilæum.

Endvidere blev det anført, at vi bør købe en robotplæneklipper til Slotsbanken

Der er lavet forskellige tegninger til en INFO-tavle – og vi blev enige om et af forslagene og Bent vil sætte Bent P. i gang.

Ad 4: Linda laver indlæg om besøget fra Strøjer Ler og donation fra Kaj D-fonden og lidt om gåturene hver torsdag.

Ad 5: Vores visioner er: Afskaf Coronaen og genindfør socialt samvær.

Belysning på værkstedet tages op når vi bliver bemandet igen.

Ad 6: Linda og Rikart tager et møde med Helge, Jørgen Asmussen og Muller.

Nærste møde: Tirsdag den 2. marts.

Ole S. Hansen – referant.

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Mail fra Mini Borgmester den 29. januar 2020

 

Kære alle. 

Som mig er der nok også andre der lige nu ser pressemeddelelsen på TV.

Vi havde jo nok alle håbet at vi kunne komme i gang igen i løbet af februar, men sådan bliver det ikke. 

Det var dog dejligt at se, at flere var oppe og hente hjemmearbejde, det var dejligt at få hilst på jer. 

Vi var også nogle stykker som gik vores torsdagstur. Denne gang havde Poul Hauschildt lavet ruten, dejlig tur ned omkring Marina Syd. Da vi var tilbage på parkeringspladsen, havde Yrsa en lille dram kaldet "husmorbenzin", som vi fik. Og Erik Lykke også. Så forventer vi, at han en dag kommer i kjole. 😊

Gåtur

Mere vil jeg ikke skrive denne gang idet vi har byrådsmøde på mandag, og da vil jeg sende mail bagefter til jer om, hvad vi har talt om. Det nytter jo ikke meget at referat bliver hængt op, når vi ikke er der. 

Rigtig god weekend. Pas godt på jer selv og hinanden.

--

Med venlig hilsen

Linda Lyhne

Miniborgmester

Kolding Miniby.

tlf: 75540821 Mobil: 21427672

 

 

 

Mail fra Mini Borgmester den 21. januar 2020

 Kære alle.

Geografisk Have har ringet til mig og spurgt om vi har modtaget en pakke med skilte "Hjertesti". De mangler den og har efterlyst den ved leverandøren. De siger den er afleveret. 

Er der nogen som har modtaget / fundet en pakke, så giv mig besked.

Og igen en fin og hyggelig gåtur i dag. Det blæste, men det regnede ikke. 

Vi går igen på næste torsdag kl. 10.00 fra parkeringspladsen. 

Vi prøver at få det det at passe med en time og i et tempo så alle kan følge med. Og også dejligt at se hinanden i fri luft, nu hvor vi ikke kan mødes i Minibyen. Vi må håbe, at der blive åbnet op i løbet af februar, så vi kan komme i gang med alle vores gode projekter.

Rigtig god weekend til jer alle.

Med venlig hilsen

Linda Lyhne

Miniborgmester

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi har investeret i en Stor format Printer, som kan printe tegninger og Plancher i A0 format, det vil sige i bredder på 92 cm og endeløse baner.

 

Epson SureColor SC T5100

 

Mail fra Mini Borgmester den 15. januar 2020

Kære alle 

I har nok ligesom mig fulgt pressemødet, som lige nu er i gang med spørgsmål. 

Som forventet blev alle restriktioner forlænget i 3 uger hvilket jo betyder at vi også fortsat holder værkstederne lukkede, foreløbig frem til 7. februar. Det er godt nok en skam, men vi må jo følge de regler som kommer ovenfra og som byrådet håber I vil respektere. Vi skal jo passe på hinanden.

Hvis nogen sidder med noget arbejde hjemme, lysestager, vinduer, figurer  eller andet, er de stadig velkommen til at hente materialer på værkstederne.

Til orientering kan jeg fortælle, at Geografisk Have er lukket ned fra i morgen torsdag. De kommer ind under reglerne som Zoologisk Haver og lignende. De havde prøvet om de ikke kunne betragtes som en park, men den gik ikke.

Håber vi kan komme i gang med alle vores gode projekter og hygge i februar. Lad os alle krydse fingre.

--

Med venlig hilsen

Linda Lyhne

Miniborgmester

Kolding Miniby.

tlf: 75540821 Mobil: 21427672

 

Mail fra Mini Borgmester den 7. januar 2020

 

Det var en rigtig hyggelig gåtur, hvor vi gik i ca. en time. Vi var seks, så vi gik altså i en gruppe, men selvfølgelig med afstand.

Vi går igen på næste torsdag den 14. januar.  Der var forslag om, at vi rykkede tidspunktet og så gik i Geografisk Have og så deres projekt Nyt lys i gamle træer. 

Mødetid kl. 16.00 på p-pladsen ved vores indgang.

Så kan vi lige gå en lille runde, inden mørket falder på. Vi skal jo også lige have lidt motion.

På Yrsas vegne

--

Med venlig hilsen

Linda Lyhne

Miniborgmester

Kolding Miniby.

tlf: 75540821 Mobil: 21427672

 

Kolding den 4. Januar 2021

Kære Minibyggere

Rigtig godt nytår.

Som lovet i min sidste mail, ville jeg sende en ny mail, når vi havde holdt byrådsmøde i dag. 

Vi har ikke fået mail fra Kolding Kommune, men vi er enige i byrådet om, at vi følger de restriktionerne som er gældende foreløbig frem til 17. januar, så derfor holder vi fortsat lukket på værkstederne. 

Vi talte også om at det er meget lang tid siden at vi har haft et borgermøde, så hvis nogle har spørgsmål/kommentarer af en art, er I velkommen til at ringe eller skrive til mig, så vil vi i byrådet samle det, og sende mail ud til jer. Og lige så snart det bliver muligt, vil vi afholde et borgermøde. 

Byrådet vil sige tak til Bent og Lena for deres rengøring af værkstederne. Det ser rigtig flot ud. 

Yrsa har foreslået at vi kan gå tur sammen, for at få snakket lidt, nu hvor vi ikke ser hinanden.  Så på torsdag den 7. januar kl. 10.00, kan dem som har lyst møde op på parkeringspladsen. og så går vi en tur ud i det uvisse. Det er ikke i Minibyen regi, så vi går ikke i kantinen og drikker kaffe, men har I lyst, kan i tage termokaffe med. Bliver vi mere end 10, deler vi os i grupper.

Det er hvad jeg har denne gang, håber der ikke går for længe inden at vi igen kan komme i gang med vores forskellige projekter.

Med venlig hilsen

Linda Lyhne

Miniborgmester

Kolding Miniby.

tlf: 75540821 Mobil: 21427672

 

 

 

SE LIGE HER:   

Svend og Rikart har været på indkøb hos Felder i Rødekro til tømmerværkstedet.

1 stk. Båndsav og 1 stk. Afrettet Tykkelseshøvl

 

Båndsav aBåndsav

Høvl

 

Artikel med vores Borgmester Linda Lyhne i Jyske Vestkysten sept. 2020

Linda 1aLinda 2aLinda 3a

 

Novenber 2020

Udklip

Udklip 1

Udklip 2

Udklip 3

 Udklip 4

Udklip 5

Udklip 6

Udklip 7

Artikel i Jyske Vestkysten